Władze

Zarząd i Komisja Rewizyjna:

Prezes – Stanisław Kaleta Tel. 667-388-336

Sekretarz – Tomasz Wałęga Tel. 539-225-033

Skarbnik – Andrzej Blak Tel. 665-223-223

Członek Zarządu – Jacek Żak

Członek Zarządu – Bogusław Tomana

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tomasz Doda

Sekretarz Komisji Rewizyjnej – Sebastian Kulig

Członek Komisji Rewizyjnej – Ireneusz Pędzisz