ZARZĄD STOWARZYSZENIA

PREZES - Stanisław Kaleta Tel. +48 667-388-336

SEKRETARZ - Tomasz Wałęga Tel. +48 731-980-998

SKARBNIK - Bartłomiej Rakoczy

CZŁONEK ZARZĄDU - Władysław Hodurek

CZŁONEK ZARZĄDU - Wiesław Ostafin

KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI - Michael Szewczyk

SEKRETARZ KOMISJI - Ireneusz Pędzisz

CZŁONEK KOMISJI - Sebastian Kulig