Szkolenia:

 

**********

Zgłoszenie na egzamin na licencje samochodową

RN - 28.10.2016

Zarząd Okręgowy PZM w Krakowie przyjmuje zgłoszenia na egzamin na licencje samochodową RN,

który odbędzie się dnia 28 października 2016 roku o godzinie 18.00 w siedzibie ZO PZM w Krakowie przy ul. Bp. Tomickiego 4.

Do egzaminu zostaną dopuszczone jedynie osoby, które spełniają wszelkie wymogi zgodnie z regulaminem przyznawania licencji na 2016 r.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, zamieszczony poniżej, proszę odsyłać na adres:

okss.krakow@pzm.pl

Formularz DOC

**********