CZŁONEK ZARZĄDU OKRĘGU I DELEGAT 

NA ZJAZD DO ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZM

Stanisław Skałka