Składka roczna na 2021 – Informacja

Drodzy Członkowie,

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami związanymi z pandemią Covid 19 w tym roku nie odbędzie się nasze coroczne spotkanie opłatkowe.

Z tego też powodu chciałbym przypomnieć o konieczności uregulowania składki członkowskiej na rok 2021. Niestety dużo członków do chwili obecnej ma nieuregulowane składki za rok 2020 i nowy rok 2021.

Składka roczna wynosi 70 zł i jest to źródło dochodu na działalność statutową stowarzyszenia.

Składki można uregulować w wygodny sposób, nie wychodząc z domu (wykonując przelew na konto bankowe Stowarzyszenia do 28.12.2020r do 22:00 – jest to termin ostateczny, i podyktowany koniecznością złożenia zamówienia nowych kart członkowskich).

Nr konta: 21 1600 1462 1843 3924 7000 0002 – Stowarzyszenie Klub Motosport Myślenice

W tytule wpisując: Składka Członkowska  za jaki okres czasu.

Taka metoda jednak jest obarczona powinnością niezwłocznego przedstawienia potwierdzenia przelewu zarządowi stowarzyszenia przesyłając emaila na adres: zarzad.motosportmyslenice@gmail.com

Osoby które stwierdzą ze rezygnują z członkostwa w stowarzyszeniu są proszone o informacje do zarządu stowarzyszenia. Drogą email lub listownie przesyłając pisemną rezygnacje.

W razie jakichkolwiek trudności jesteśmy do waszej dyspozycji!

Prezes – Stanisław Kaleta Tel. 667-388-336

Sekretarz – Tomasz Wałęga Tel. 539-225-033